ATT REKRYTERA EN INGENJÖR

Vi har under dryga tio år arbetat med att ta fram ett personlighetstest riktad mot ingenjörer som bygger på den så kallade femfaktorteorin. Inom testvärlden är Big Five ett begrepp som alla känner till och respekterar som den mest universella beskrivningsmodellen för våra personligheter. Big Five Personlighetsprofil är ett omfattande personlighetstest som i den generella versionen ger feedback om 5 FAKTORER i personligheten samt 30 FACETTER, 6 per FAKTOR. Totalt 35 dimensioner visas i profilen.

Testet har en generell normgrupp omfattande 1215 personer, svensk normalpopulation. Testresultatet redovisas mot denna normgrupps resultat vid generella rekryteringsuppdrag men för ingenjörer så har vi en rapport som använder endast 8 av testets 35 dimensioner. Dessa 8 dimensioner signalerar typiska drag för ingenjörsyrket, och ger en träffsäkerhet i våra rekryteringar av ingenjörer. Profilen är framtagen via ett samarbete med Borås Högskola.

 

Forskningsrapport
http://w3.myjob.se/wp-content/uploads/2014/08/ingenjorsnormgrupp.pdf