VÅR VERKSAMHET – ny


Vår verksamhet

Vi är ett mindre rekryteringsföretag som har fokus på IT/ingenjörsrekryteringar. Med kontor i centrala Göteborg hjälper vi våra kunder att tillsätta tjänster i hela landet. Våra ledord är Personliga, Professionella och Konkurrenskraftiga.

Där Personliga står för öppen och alltid tillgänglig kommunikation med med våra kunder och kandidater, där Professionella står för trovärdighet i allt vi gör och där Konkurrenskraftiga egentligen har två betydelser, dels att vi själva tål att jämföras med våra kollegor i branschen men även att vi rekryterar konkurrenskraftiga ingenjörer med spetskompetens till våra kunder. Att vi sedan har effektiva rekryteringsprocesser och är mycket mer prisvärda än våra kollegor ser vi som ett extra plus.

Vi har även stora partnernätverk som vi nyttjar vid behov och t ex vid tillsättning av mer seniora tjänster kan vi ta hjälp av psykologer och beteendevetare. Vill våra kunder göra djupgående tester på en kandidat, förutom vårt eget testverktyg, så nyttjar vi även våra partners inom området t ex IPU – profilanalys.

Vår framgång bygger även mycket på vårt samarbete med högskolor och universitet och vi använder masterstudenter i olika projekt internt på företaget med stor belåtenhet.

Ett annat spännande projekt som vi är involverade i är Lingonbrry som hjälper utländska ingenjörer med att bygga upp sitt svenska ordförråd.

Om du vill testa dig själv eller vill förmedla tjänsten så gå in på: http://swedishwords.se

Vi håller även på att starta upp ett mentornätverk på Linkedin för ingenjörer, Swedish Engineers Mentor Network, där vår målsättningen är att knyta upp erfarna ingenjörer som på ett enkelt sätt vill fungera som mentorer för yngre eller utlandsfödda ingenjörer som behöver ett bollplank mot ingenjörsarbetsmarknaden.

Kontakta oss för ett personligt möte!